Избори за членове на ВСС Република България

Помощ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Технически изисквания

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

Електронно дистанционно гласуване

Системата позволява на магистратите да гласуват електронно дистанционно през интернет чрез компютър или мобилен телефон, като достъпват системата на уникален интернет адрес, указан на предоставения им от Висшия съдебен съвет талон за гласуване. На талона те могат да намерят и Код за гласуване, който се използва за вход в системата. След успешно влизане те имат възможност да упражнят своето право на глас.

Видео демонстрация на електронното гласуване