Избори за членове на ВСС Република България

Тайна на вота

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Изборите за членове на Висшия съдебен съвет се провеждат при спазване на условието за тайна на вота, методите за което са регламентирани в разработените от ВСС Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

Информационната система за управление на изборния процес е съобразена с тези правила и изцяло отговаря на изискванията на Глава десета „Гаранции за тайната на вота при електронното гласуване“.