Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на следователите

426 избиратели с право на глас

391 заявили електронно гласуване