Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на следователите

444 избиратели с право на глас

365 заявили електронно гласуване