Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Следователи 20.03.2021

С право на глас: 426
Гласували: 311
Негласували: 115
Действителни: 287
Недействителни: 24
Изб. активност: 73.00%

Избрани кандидати