Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Следователи 11.06.2022

С право на глас: 435
Гласували: 347
Негласували: 88
Действителни: 343
Недействителни: 4
Изб. активност: 79.77%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати