Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Следователи 20.05.2017

С право на глас: 444
Гласували: 337
Негласували: 107
Действителни: 296
Недействителни: 41
Изб. активност: 75.90%

Избрани кандидати