Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на съдиите

2 238 избиратели с право на глас

1 675 заявили електронно гласуване