Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на съдиите

2 197 избиратели с право на глас

1 892 заявили електронно гласуване