Избори за членове на ВСС Република България

Втори кръг - Съдии 17.10.2021

С право на глас: 2 202
Гласували: 580
Негласували: 1 622
Действителни: 561
Недействителни: 19
Изб. активност: 26.34%

Неизбрани кандидати