Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Съдии 17.06.2017

С право на глас: 2 238
Гласували: 1 952
Негласували: 286
Действителни: 1 945
Недействителни: 7
Изб. активност: 87.22%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати