Избори за членове на ВСС Република България

Втори кръг - Съдии 26.06.2022

С право на глас: 2 197
Гласували: 1 411
Негласували: 786
Действителни: 1 409
Недействителни: 2
Изб. активност: 64.22%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати