Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Съдии 16.10.2021

С право на глас: 2 202
Гласували: 669
Негласували: 1 533
Действителни: 644
Недействителни: 25
Изб. активност: 30.38%

Неизбрани кандидати