Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Съдии 25.06.2022

С право на глас: 2 197
Гласували: 1 442
Негласували: 755
Действителни: 1 434
Недействителни: 8
Изб. активност: 65.63%

Неизбрани кандидати