Избори за членове на ВСС Република България

Втори кръг - Съдии 18.06.2017

С право на глас: 2 238
Гласували: 1 922
Негласували: 316
Действителни: 1 912
Недействителни: 10
Изб. активност: 85.88%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати