Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на прокурорите

1 503 избиратели с право на глас

1 377 заявили електронно гласуване