Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на прокурорите

1 538 избиратели с право на глас

1 408 заявили електронно гласуване