Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на прокурорите

1 531 избиратели с право на глас

1 312 заявили електронно гласуване