Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на прокурорите

1 507 избиратели с право на глас

1 341 заявили електронно гласуване