Избори за членове на ВСС Република България

Втори кръг - Прокурори 10.07.2022

С право на глас: 1 538
Гласували: 921
Негласували: 617
Действителни: 918
Недействителни: 3
Изб. активност: 59.88%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати