Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Прокурори 21.01.2017

С право на глас: 1 507
Гласували: 1 096
Негласували: 411
Действителни: 1 086
Недействителни: 10
Изб. активност: 72.73%

Избрани кандидати