Избори за членове на ВСС Република България

Втори кръг - Прокурори 04.06.2017

С право на глас: 1 503
Гласували: 1 160
Негласували: 343
Действителни: 1 154
Недействителни: 6
Изб. активност: 77.18%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати