Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Прокурори 03.06.2017

С право на глас: 1 503
Гласували: 1 185
Негласували: 318
Действителни: 1 175
Недействителни: 10
Изб. активност: 78.84%

Неизбрани кандидати