Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Прокурори 09.07.2022

С право на глас: 1 538
Гласували: 1 139
Негласували: 399
Действителни: 1 134
Недействителни: 5
Изб. активност: 74.06%

Избрани кандидати

Неизбрани кандидати