Избори за членове на ВСС Република България

Първи кръг - Прокурори 26.09.2020

С право на глас: 1 531
Гласували: 958
Негласували: 573
Действителни: 841
Недействителни: 117
Изб. активност: 62.57%

Избрани кандидати