Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на следователите

435 избиратели с право на глас

396 заявили електронно гласуване