Избори за членове на ВСС Република България
< Назад

Профил на кандидат от квотата на следователите


Няма качена снимка

Документи

1. Подробна автобиография на кандидата по образец Подробна автобиография на кандидата по образец

Подробна автобиография на кандидата по образец

2. Предложение за издигане на кандидата, заедно с мотиви към него и имената на предложителя Предложение за издигане на кандидата, заедно с мотиви към него и имената на предложителя

Предложение за издигане на кандидата, заедно с мотиви към него и имената на предложителя

3. Концепция на кандидата за дейността на ВСС Концепция на кандидата за дейността на ВСС

Концепция на кандидата за дейността на ВСС

4. Становища и въпроси към кандидата Становища и въпроси към кандидата

Становища и въпроси към кандидата

5. Документи за съответствието на кандидата с изискванията на закона Документи за съответствието на кандидата с изискванията на закона

Документи за съответствието на кандидата с изискванията на закона

6. Декларация от кандидата, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес Декларация от кандидата, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното му състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото му по чл. 19а, ал. 1 ЗСВ

Декларация от кандидата, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното му състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото му по чл. 19а, ал. 1 ЗСВ

7. Справка за кандидата по образец, извършена от Инспектората към ВСС Справка за кандидата по образец, извършена от Инспектората към ВСС

Справка за кандидата по образец, извършена от Инспектората към ВСС

8. Документи на кандидата от кадровото му досие Документи на кандидата от кадровото му досие

Документи на кандидата от кадровото му досие