Избори за членове на ВСС Република България

Кандидати от квотата на съдиите

2 202 избиратели с право на глас

1 782 заявили електронно гласуване